Riksinredningar startade sin verksamhet år 1948 av Ivan Kjellin i Torsby. Sju år senare flyttades verksamheten till Ö:a Torggatan i Karlstad. 1958 anställdes Birgitta Johansson som kom att verka i företaget under 45 år!

Den huvudsakliga verksamheten under 50-talet var inredningar till butiker, frisörer, manufakturaffärer, försäkringskassor mm. Som kuriosum kan nämnas att Riksinredningar var leverantör till Clas Ohlsons första butik i Insjön.

I samband med att firman blev aktiebolag 1961, började gatukök och snabbköp dyka upp på marknaden. Det blev därför naturligt att Riksinredningar breddade sin verksamhet inom detta område. Under första halvan av 80-talet växte en ny matkultur fram - pizzan blev snart "husmanskost" i varje hem. Riksinredningar var inte sena att ytterligare bredda programmet. Åtskilliga Pizzerior har sedan dess fått sin utrustning levererad av Riksinredningar!

1982 blev Jan-Erik Hallberg ny ägare till företaget. Fem år senare övertog Stig Wolfbrandt ansvaret för Riksinredningar och i samband med detta skedde flytt till nya lokaler på Sågverksgatan/Lamberget i Karlstad. Idag finns vi på Lantvärnsgatan 8.

Vid årsskiftet 2005/6 övertog Thomas Nilsson företaget med en målsättning att bredda
kundunderlaget och även leverera färdiga ritningsförslag, "mjuka" värden såsom
dokumentation, utbildningar och värderingar.
Sedan 2010 är vi kylcertifierade enligt kategori 1. Service sker med egen personal direkt
ut till kund eller i egen verkstad.

Historia


 

 


 Trycksaken visar
10-årsjubileet år 1958